Hvordan fungerer MBBR i vandbehandlingen

2024-03-12

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) er en biologisk spildevandsbehandlingsproces, der udnytter biofilmbærere til at behandle spildevand effektivt. Her er en oversigt over, hvordan MBBR fungerer i vandbehandling:


Introduktion af spildevand: Spildevand kommer ind i MBBR-systemet, der indeholder organiske forurenende stoffer, nitrogenforbindelser og andre forurenende stoffer, der skal behandles.

Biofilm Carrier Media: MBBR-systemet indeholder biofilmbærere af plast med et stort overfladeareal. Disse bærere giver et substrat for væksten af ​​gavnlige mikroorganismer, der danner et biofilmlag.


Beluftning: MBBR-systemet beluftes for at give ilt til mikroorganismerne knyttet til biofilmbærerne. Beluftningen fremmer væksten af ​​aerobe bakterier, der nedbryder organisk stof i spildevandet.


Bevægelse af biofilmbærere: Biofilmbærerne bevæger sig frit inde i reaktoren på grund af beluftning og blanding. Denne bevægelse sikrer, at biofilmen forbliver aktiv og i kontakt med spildevandet for effektiv rensning.


Biologisk rensning: Når spildevandet strømmer gennem MBBR-systemet, metaboliserer og nedbryder mikroorganismerne på biofilmbærerne organiske forurenende stoffer, nitrogenforbindelser og andre forurenende stoffer, der er til stede i spildevandet.

Nitrifikation og denitrifikation: MBBR-processen letter både nitrifikation (omdannelse af ammoniak til nitrat) og denitrifikation (omdannelse af nitrat til nitrogengas), hvilket hjælper med at fjerne nitrogenforbindelser fra spildevandet.


Spildevandsrensning: Efter biologisk rensning gennemgår det rensede spildevand rensning for at adskille det rensede vand fra biofilmbærerne og eventuelle suspenderede faste stoffer, der er tilbage i spildevandet.


Udledning eller genbrug: Det klarede spildevand kan udledes i modtagende vandområder eller behandles yderligere til genbrug i ikke-drikkelige applikationer såsom kunstvanding eller industrielle processer.


Overvågning og kontrol: MBBR-systemer er udstyret med overvågnings- og kontrolsystemer for at optimere behandlingsprocessen, justere beluftningshastigheder og sikre, at spildevandet lever op til regulatoriske standarder.


Vedligeholdelse: Regelmæssig vedligeholdelse af MBBR-systemet, herunder overvågning af biofilms sundhed, rensning af biofilmbærere og sikring af korrekt beluftning, er afgørende for at opretholde en effektiv behandlingsydelse.


  • Email
  • Whatsapp
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy